Welkom bij Praktijk Pierrot

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

Praktijk Pierrot Thuis-Therapie verzorgt beeldende creatieve therapie, coaching, sociale vaardigheidstraining, ondersteunende begeleiding en creatieve workshops voor kinderen en volwassenen.

Praktijk Pierrot Thuis-Therapie werkt met kinderen en volwassenen. Steeds vaker komen hulpvragen van zowel de ouders als de kinderen. Vaak gaat het hierbij om ondersteuning in de vorm van coaching. Hiervoor is Praktijk Pierrot een samenwerkingsverband aangegaan met Emmo Koetje, als erkend coach geregistreerd bij St!R.

Praktijk Pierrot Thuis-Therapie is gespecialiseerd in acceptatieproblematiek m.b.t. een beperking bij kinderen en jongeren (hieronder vallen ook volwassenen met een verstandelijke beperking).

Praktijk Pierrot Thuis-Therapie heeft ervaring met kinderen en jongeren die LVG (Licht Verstandelijk beperkt) zijn,  AD(H)D hebben (Aandachtstekortstoornissen), ASS (Autisme Spectrum Stoornissen) hebben, NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) hebben en/of lichamelijke beperkingen hebben en mensen die een taalachterstand hebben en zich gemakkelijker via beelden kunnen uitdrukken dan via woorden (Nederlands is bijvoorbeeld de tweede taal).

Praktijk Pierrot Thuis-Therapie is er voor kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking, we werken altijd op locaties die rolstoel toegankelijk zijn.

Praktijk Pierrot Thuis-Therapie werkt met het COACHEE! spel. Het spel bevat vragen en opdrachten rond zes thema's: kind en gezin - kwaliteiten en talenten -  emotionele ontwikkeling - de hulpvraag - school - het oplossend vermogen van het kind.

Praktijk Pierrot Thuis-Therapie heeft een speciaal programma voor kinderen in echtscheidingssituaties  "Kinderen en echtscheiding".

Praktijk Pierrot Thuis-Therapie is er voor iedereen die liever een DOE-therapie heeft dan een praat therapie.

Praktijk Pierrot Thuis-Therapie werkt in heel Friesland.

Creatieve therapie, coaching en sociale vaardigheidstraining kan in overleg op school, tijdens of direct na schooltijd gegeven worden. Dit heeft een aantal voordelen, het kind blijft in zijn/haar vertrouwde omgeving, het maakt de samenwerking tussen hulpverlener, leerkracht en ouders gemakkelijker en het is minder belastend voor alle betrokkenen.

Voor alle grote en kleine vragen die ouders en kinderen hebben tijdens het proces van opgroeien, kunnen zij een beroep doen op Praktijk Pierrot Thuis-Therapie.

 

Over de naam Pierrot

Pierrot is een mimespeler die zonder woorden zijn gevoelens uit. Bij beeldende creatieve therapie laat de maker in het beeld (werkstuk, tekening enz.) zijn gevoelens zien. Als het moeilijk is om over gevoelens te praten kan creatieve therapie helpen.Visie van Praktijk Pierrot

Mensen kunnen met creatieve middelen uitbeelden wat ze niet met woorden kunnen doen. Het beeld spreekt zijn eigen taal en geeft inzicht en uiting aan wat er in de maker leeft. Dit werkt helend en verhelderend en biedt nieuwe perspectieven.Missie

Praktijk Pierrot Thuis-Therapie wil kinderen en met name kinderen met een beperking helpen om zich optimaal te ontwikkelen, zodat ze binnen onze samenleving een volwaardige plek in kunnen nemen. Het pure van kinderen is gemakkelijk terug te zien in de beelden die ze maken, wat belangrijk is zie je direct, ook de kinderen zelf. Creatieve therapie is een DOE-therapie waardoor het past bij de ontwikkeling van kinderen.

 

Je kunt Praktijk Pierrot Thuis-Therapie ook vinden op Facebook   facebook-icon